İhtiyacınızı biliyor ve size özel çözümler sunuyoruz...Sağlık ve Yan Haklar Ekibimiz, Sağlık sigortası ve Çalışan Yan Hakları alanında lokal ve global tecrübeleri ve müşteri odaklı yaklaşımlarıyla, sektörde farklılık yaratan butik bir anlayışla müşterilerimizin ve çalışanlarının ihtiyaçlarına özel yan haklar programlarını dizayn etmeyi ve yönetmeyi amaçlar. Ekip üyelerimiz alanlarında minimum 10 yıl tecrübeye sahip, programın dizayn edilmesi, tazminat takibi, proaktif bir yaklaşımla ara dönem geliştirme önerileri sunulması, 7/24 ulaşılabilirlik sağlanması alanlarında farklılık yaratan, işini tutkuyla yapan profesyonellerden oluşmaktadır.

Ürünlerimiz nedir?

Sigortalıların hastalık ya da kaza gibi beklenmedik durumlar sonucunda oluşan sağlık giderlerini, tercih edilen sağlık kurumunda tedavi imkanı tanıyan sigorta türüdür. İhtiyaç duyulacak teşhis ve tedavi işlemlerini, özel sağlık kurumlarında ,modern yöntemlerle maddi endişe olmadan karşılanmasını sağlar. Sağlık giderleriniz, düzenlenen poliçede yer alan genel ve özel şartlar dahilinde belirtilen limitler doğrultusunda karşılanır.

Özel Sağlık Sigortalarının “Yatarak Tedavi Teminatı” ve “Ayakta Tedavi Teminatı" olmak üzere iki ana teminatı vardır.

Yatarak Tedavi Teminatı, ameliyatlı ya da ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedaviler için doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini limitler dahilinde karşılar.

Ayakta Tedavi Teminatı ise doktor muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini limitler dahilinde kapsamaktadır.

Kişilerin başlarına gelebilecek ani ve harici olaylar nedeniyle uğrayabilecekleri bedensel zararları teminat altına alan sigorta ürünüdür. Kaza sonucu ölüm, sürekli sakatlık, seçiminize göre tedavi masrafları ve gündelik tazminat ile ilgili teminatlar sunulabilmektedir.

Yıllık hayat sigortası, sigortalının vefatı veya malul kalması durumunda ailenin maddi durumunu güvence altına alan, uğrayacağı maddi kaybı telafi etmek için yaptırılan sigortadır. Riskin gerçekleşmesi durumunda poliçede yer alan tutar sigortalıya ya da kanuni varislere, lehdarlara ödenir.

Birikimli Hayat sigortası uzun dönemli bir sigortadır. Sigorta süresince prim ödeyen sigortalının, sigorta süresi dolmadan vefatı halinde poliçede belirlenen tazminat tutarına kar paylı birikim tutarı eklenerek varislerine ya da poliçede lehdar olarak gösterilen kişilere toplu para olarak ödenmektedir. Poliçe süresi içinde teminat altına herhangi bir riskin gerçekleşmemesi ve en az 10 yıl prim ödemek koşuluyla vade sonunda toplu bir para veya gelir ödemesi şeklinde poliçeden yararlanılabilmektedir.

Özel sağlık sigortasından daha düşük primlerle, yüksek standartlarda sağlık hizmeti almak için,SGK lı kişilerin SGK ile anlaşması olan özel hastanelerden fark ücreti ödemeden sağlık hizmeti alabilmesine olanak veren sağlık sigortasıdır. SGK’sı bulunan, T.C vatandaşı ve 55 yaşın altındaki kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası alabilir Özel Hastanedeki tedavi ve muayene hizmetlerine yasal olarak ödenmesi gereken 15 TL dışında herhangi bir ödeme yapmak gerekmez.

Seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz kaza, valiz kaybı, hastalık, gibi riskleri güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Yurt dışı seyahat sigortası vize işlemlerinde talep edilmesi nedeniyle (vize sigortası) yaptırırken, seyahat edecek kişi sayısı ,poliçenin başlangıç bitiş tarihleri, seyahat edilecek ülkenin vize şartlarına uygun yapılması önemlidir. Seyahatte olunacak tarihlere göre farklı gün ve süre için yapılabilir.

11 Nisan 2014'te yürürlüğe giren yasa kapsamında, yabancıların ülkemizde ikamet edebilmesi için gerekli olan özel sağlık sigortası, sigorta süresi içerisinde yaşanan hastalık ve/veya kaza halinde, sigortalının özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını karşılar.

Uzun vadeli yatırım amacıyla 18 yaş üzeri herkesin gönüllü dahil olabileceği bir sistemdir. Sistem yasayla düzenlenmiş, Hazine Müsteşarlığı ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından denetlenmektedir. Sisteme üye olunduğunda yatırım yaptığınız fonlar Takas Bank güvencesinde saklanmaktadır.

GLOBAL NETWORKÜMÜZ