İhtiyaçlarınızı biliyoruz ve size özel çözümler sunuyoruz...İnşaat sektörü ülke ekonomilerinin, hükümet politikalarının ve yatırım potansiyellerinin etkisi ile başta gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere tüm dünyada en hızlı yüzdesel büyüme ivmesine sahip sektörlerden biridir.İnşaat sektörünün ülke ekonomileri ile olan yakın etkisi beraberinde bir çok riski de taşımaktadır. Sektörün sürekliliği ülkeleri kalkındırmakla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde yatırımcılar için karmaşık riskler de barındırmaktadır.Alanında deneyimli profesyonellerden oluşan ekibimiz, inşaat projelerinin risk analizlerini, yatırımcı ve müteahhit riskleri ışığında değerlendirerek uluslararası ve lokal piyasalarda doğru sigorta satın alımlarına aracılık sağlar.

Ürünlerimiz nedir?

Yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içerisinde yatırımcıyı tüm doğa, teknik/mekanik ve insan faktörlerinin neden olabileceği bir çok riske karşı koruma altına alır.

Montaj faaliyetleri süresince; ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkabilecek hasarlar güvence altına alınmaktadır.

Fiziksel risklerin neden olabileceği gecikmeleri teminat altına alan Kar Kaybı Sigortaları ile birlikte gerek işveren gerekse de yatırımcı uğrayabileceği finansal zararları sigorta poliçeleri çerçevesinde temin edebilmektedir.

Üçüncü şahısların maruz kalabileceği maddi ve bedeni zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek yasal sorumlulukları ve buna bağlı mahkeme masraflarını teminat altına almaktadır.

Sosyal Güvenlik sistemime tabi bordrolu personelin veya yakınlarının bu personelin geçirmiş olduğu bir iş kazasına istinaden işverenden talep edeceği tazminatları itibarıyla yasal sorumluluğunu ve Sosyal Güvenlik kurumu tarafından bu iş kazasıyla ilgili olarak işverene açılabilecek rücu davalarının sonuçlarını ile beraber bu iş kazasıyla ilgili davalarda savunma ve mahkeme masraflarınızı teminat altına alan sigortadır.

Mühendislik Firmaları, Dizayn Firmaları ve özel projelerde Anahtar Teslim Yüklenicilerin proje sözleşmesi yükümlülükleri çerçevesinde, mesleki faaliyetlerini gerçekleştirirken yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararları ve ödemek zorunda kalabilecekleri yasal tazminatları teminat altına almaktadır.

İnşaat alanında bulunan sabit veya hareketli makine parkının başına gelebilecek fiziksel hasarları teminat altına alınmaktadır.

Terörizm, sabotaj, grev, lokavt, kargaşalık, kötü niyetli hareketler, savaş, iç savaş, siyasi darbe gibi politik şiddet riskleri teminat altına alınmaktadır.

Proje sahasına sevkiyatı gerçekleştirilecek olan makine ekipman ve emteaları taşıma süresince teminat altına alan bir poliçedir. Nakliyata bağlı gerçekleşecek bir hasar sebebi ile inşaatın gecikmesi riski de dahil edilebilir.

Özellikle zor siyasi coğrafyalarda yaşanan hükümet ve politika değişiklikleri sebebiyle yatırımcılar ve müteahhitlerin karşı karşıya kaldıkları ihtilafları, ekonomik kayıpları teminat altına alır.

GLOBAL NETWORKÜMÜZ