İhtiyaçlarınızı biliyoruz ve size özel çözümler sunuyoruz. Geçtiğimiz son yıllarda dünyadaki hızlı siyasi değişimlerin sonucu olarak gelişmekte olan ülkelerde daha çok rastlanan politik riskler gelişmiş ülkelere doğru yayılmaktadır. Bu sebepten ötürü de Ticari Alacak risklerinin sigortalanmasından sonra en çok tercih edilen sigortadır. Ekibimiz bilgi birikimi ve tecrübeleri ile müşteri merkezli yaklaşımı birleştirerek en iyi opsiyonları, içerikleri ve maliyetleri sunmayı amaç edinerek sigorta maliyetlerine katkıda bulunmak ve riskleri minimize etmeyi hedefler.

Politik Risk Sigortası nedir?

Şirketinizin yerleşik ülkeniz dışındaki bir ülkede veya bir ülkeye ticaret yaparken; o ülkede politik ve/veya yönetimsel olay ya da eylemlerden ötürü işin yapılmasını engelleyen, öngörülemeyen şirketinizin parasal/ finansal kayba uğramasına sebep olan risklerdir.

Poliçe temel olarak;

- İç/dış savaş, devrim, isyan, sosyal bozgun nedenlerinden dolayı oluşan finansal kayıpları karşılar.

- Faaliyetlerin; bir kamu kurumu tarafından alınan keyfi kararlar nedeni ile zarara uğramasını (sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya tahkim kararına uyulmaması ve sözleşmenin yanlış sonlandırılması gibi durumları) kapsar.

- Faaliyetleri; uluslararası, devlet veya idari kararlara, ambargo, boykot, ruhsatın/lisansın geri çekilmesi ya da empoze edilmesi, ülke para biriminin başka para birimine çevrilememesi, para transferinin yasaklanması, el koyma, kamulaştırmadan kaynaklı risklere karşı korur.

Politik risk ana teminatları nelerdir?

Savaş, iç savaş, isyan
Kontrattan doğan alacakların ödenmeme riski ve kontrat şartlarının kamu alıcıları tarafından yerine getirilememesi riskini
Kamu alıcılarının tahahhütlerini yerine getirememesi
Politik şiddet nedeni ile malvarlıklarının zarara uğraması
Dövize çevrilebilme ve transfer
Ambargolar (ithalat & ihracat
El Koyma, peşin ödenmiş malların teslimatında sorun yaşama
Verilen teminat mektuplarının haksız yere geri çağrılması
Yurtdışı yatırımları & yurtdışı kontratlar
Ülkede iş yapamayacak şekilde kanun değişikliği yapılması
Bu teminatın satın alınması bilançonun olumsuz etkilenmemesini, nakit akışının bozulmamasını ve öngörülemeyen risklere karşı koruma sağlar.

GLOBAL NETWORKÜMÜZ