İhtiyaçlarınızı biliyoruz ve size özel çözümler sunuyoruz...Alacak Sigortası ekibimiz, alanında uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübeye sahip profesyoneller olarak, yerel ve global ekonomik/sektörel gelişmeleri yakından takip eder, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde analiz ederek proaktif bir yaklaşımla en uygun sigorta poliçesinin oluşturulmasına aracılık eder. Integra ekibi tarafından geliştirilen, Integra Credit Center (ICC) yazılımı, şirketlerin ticari alacakları ile ilgili geçmiş verileri üzerinden analizler yaparak ortaya çıkan sonuçlarla karar alma ve optimizasyon süreçlerine destek veren ve katma değerli hizmetlerimizden sadece bir tanesidir.

Alacak Sigortası nedir?

Alacak Sigortası, ticari bir alacağın ödenmemesi sonucu ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden sigorta türüdür. Yurtiçi ve/ veya yurtdışına yapılan 180 güne kadar vadeli ve karşılığında %100 banka garantili bir teminat olmayan alacaklar Alacak Sigortasına konu edilebilir. Alacak Sigortası 2 tip riski kapsar: Ticari Risk (İflas ve / veya Geç ödeme) ve Politik Risk (Savaş, ambargo, Fon transferi olmama riski, Kamu alıcısının ödememe riski). Politik Risk teminatı sadece ihracat ticari alacak sigortası için sunulmaktadır. Alacak Sigortası'nın sağladığı alıcı bazlı garantileri kullanarak hem mevcut riskleri teminat altına almak, hem de yeni pazarlara giriş yaparak müşteri portföyünü geliştirmek de mümkün olmaktadır.

GLOBAL NETWORKÜMÜZ