İhtiyacınızı biliyor ve size özel çözümler sunuyoruz... Herbiri alanında lider profesyonellerden oluşan Profesyonel & Finansal Sigortalar ekibi uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübe ile müşteri merkezli yaklaşımı birleştirerek optimum sigorta programını dizayn etme ve en iyi hizmeti vermeyi amaçlar. Ekip üyeleri Türkiye'de finansal sigorta satınalması yapan kurumların büyük çoğunluğuna hizmet vermiş, alanında minimum 10 yıl tecrübeli, Türkiye'nin en yüksek montanlı hasar dosyalarını bilfiil yönetmiş profesyonellerden oluşmaktadır.

Ürünlerimiz nedir?

Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket yöneticilerinin kanundan ve şirket esas sözleşmesinden doğan şahsi sorumluluklarını teminat altına alan bir sorumluluk sigortasıdır.

Adam Kaçırma, Fidye ve Şantaj olayları neticesinde oluşan riskleri temin etmek üzere kurgulanmış, içerisinde ferdi kaza, tedavi masrafları, fidye ödemeleri, fidye danışmanlık hizmetleri gibi teminatları da bulunduran, özellikle yurtdışında faaliyet gösteren inşaat şirketleri tarafından sıklıkla kullanılan bir sigorta ürünüdür.

Mesleki Sorumluluk Sigortası, profesyonellerin gerçek ya da iddia edilen mesleki hataları ve ihmalleri nedeniyle doğabilecek, üçüncü şahıslar tarafından talep edilen ve sigortalının kanunen ödemekle yükümlü olduğu tutarları teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Gerek finansal gerekse ticari işletmeler için esas olarak emniyeti suistimal ve 3.şahıs dolandırıcılık vakaları neticesinde oluşan zararları temin etmek üzere kurgulanmış kapsamlı bir üründür, elektronik dolandırıcılıklar neticesinde oluşan zararları da bu poliçelere dahil etmek mümkündür. 

Portföy/Fon yönetimi veya girişim Sermayesi şirketlerine özel hazırlanmış bu sigorta ürünü altında çalışanların ilgili finansal hizmetleri yerine getirdiği esnada oluşacak hata veya ihmallerinden kaynaklanan, üçüncü şahıslar tarafından talep edilen ve kuruluşların kanunen ödemekle yükümlü olduğu tazminat ve masrafları temin eder,  bunun yanısra bu kuruluşların yöneticilerine de yönetim sorumlulukları bakımından teminat sağlamaktadır.

Halka Arz Sigortası (POSI), Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için başvuran şirketlerin, menkul kıymet arzını gerçekleştiren kurumların, hissedarların ve yöneticilerin izahnameden kaynaklanan sorumluluklarına teminat sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Satınalma & Birleşme Sigortası veya Garanti & Tazminat Sigortası (Warranties & Indemnities) olarak adlandırılan bu sigorta ürünü hem alıcı hem de satıcıları temsil veya garanti şartlarında oluşacak çeşitli hatalardan kaynaklı maddi kayıplardan korumayı hedeflemektedir. Bu ürünün kullanılması alıcı için teklifleri ayırt etmeyi, satıcı için ise tazminat yükümlülüklerini azaltmayı sağlayacaktır, bu şekilde anlaşmaların her iki taraf için de verimli bir şekilde tamamlanması mümkün olmaktadır. Bu tür sigortalarda özellikle anlaşma esnasında taraflarca bilinmeyen, tespit edilemeyen vergi yükümlülükleri ve çevresel yükümlülüklerin teminat altına alınması hedeflenmektedir. 

Kasalarda tutulan veya taşınan yüksek meblağlı değerlerin ‘all risk’ bazında sigorta poliçeleri ile teminatlandırılmasıdır.

Fine Arts Sigortası, klasik anlamda yangın ve hırsızlık poliçelerinin sağladığı korumayı yurtiçi ve yurtdışı nakliyat rizikolarını da aynı şemsiye altında birleştirerek genişletip “all risks” bazında sanat değeri olan malvarlığınız için bir Paket Sigorta Teminatı sağlamaktadır. Teminat sadece sanat eserlerinin statik olarak bulundukları yerde değil, nakliye anında ve/veya başka lokasyonlarda sergilenmesi anlarında da geçerli olarak genel bir şemsiye koruması sağlamaktadır. Bu poliçenin en avantajlı tarafı, klasik teminatların aksine, teminat dışında kalan durumların poliçede net bir şekilde belirtilmesiyle bunların haricinde kalan tanımlanmış risk gruplarının tamamının poliçe koruması altına alınmış olmasıdır. Sanat eseri sigortaları kısmı hasarlarda eserdeki değer kaybını da tazminata konu edebilmektedir.

GLOBAL NETWORKÜMÜZ