İhtiyacınızı biliyor ve size özel çözümler sunuyoruz... Alanında uzman profesyonellerden oluşan ekiplerimiz, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal şirketlerin sektörel bazda risk profillerini anlayıp bu şirketlerin lokal ve global piyasalardan sigorta ihtiyaçlarını sağlamayı amaçlar.

Ürünlerimiz nedir?

Yangın sigortası, poliçede belirtilen varlıkların yangın, yıldırım düşmesi ve infilak etmesi rizikolarına karşı yaptırılan ve bu rizikoların gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkacak olan zararı karşılayan sigorta türüdür. Genel uygulamada deprem, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, terör, sel ve su baskını, fırtına, yer kayması, araç çarpması, hırsızlık gibi ek teminatlarla da genişletilebilmektedir. Yangın sigortalarında, sigortalının kendi varlıklarının yanısıra poliçeye “Yangın Mali Sorumluluk” ek teminatının eklenmesi ile olası bir yangının komşulara sirayet etmesi sonucunda sigortalının ödemekle sorumlu tutulduğu hasar tutarı da teminat altına alınabilir.

Hasar nedeniyle oluşan iş durması, cironun düşmesi, masrafların artması gibi sigortalıyı oluşan hasara göre dolaylı olarak zarara uğratan haller için teminat sağlayan bir sigorta türüdür.

Fine Arts Sigortası, klasik anlamda yangın ve hırsızlık poliçelerinin sağladığı korumayı yurtiçi ve yurtdışı nakliyat rizikolarını da aynı şemsiye altında birleştirerek genişletip “all risks” bazında sanat değeri olan malvarlığınız için bir Paket Sigorta Teminatı sağlamaktadır. Teminat sadece sanat eserlerinin statik olarak bulundukları yerde değil, nakliye anında ve/veya başka lokasyonlarda sergilenmesi anlarında da geçerli olarak genel bir şemsiye koruması sağlamaktadır. Bu poliçenin en avantajlı tarafı, klasik teminatların aksine, teminat dışında kalan durumların poliçede net bir şekilde belirtilmesiyle bunların haricinde kalan tanımlanmış risk gruplarının tamamının poliçe koruması altına alınmış olmasıdır.

Terör Klozu ile Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen zararlar teminata ilave edilebilmektedir.

Politik şiddet sigortası, en geniş kapsamıyla poliçede belirtilen varlıklara, isyan, başkaldırma, devrim, darbe, ayaklanma, savaş ve iç savaş sonucu meydana gelebilecek zararlara karşı teminat sağlar.

GLOBAL NETWORKÜMÜZ