İhtiyacınızı biliyor ve size özel çözümler sunuyoruz... Alanında uzman profesyonellerden oluşan ekiplerimiz, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal şirketlerin sektörel bazda risk profillerini anlayıp bu şirketlerin lokal ve global piyasalardan sigorta ihtiyaçlarını sağlamayı amaçlar.

Ürünlerimiz nedir?

Herhangi bir yükün bir yerden bir başka yere uygun karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu nakil vasıtaları ile taşınması esnasında karşılaşabileceği hasar ve kayıpları güvence altına alan sigorta türüdür. İlgili teminat Nakliyat Genel Şartları, A,B,C Enstitü Klozları, Tam Ziya, Kamyon Klozu ve Nakliyat Özel Şartları ile belirlenmiş sınırlar ile sağlanabilmektedir.

Sigortaya konu ürünün üretim sürecinden başlayarak nihai kullanıcıya ulaşana kadar maruz kalabileceği tüm risklere karşı poliçe şartları doğrultusunda teminat sağlayan sigorta türüdür. Ürünün Uluslararası Nakliyat, İç Taşıma ve Depolardaki riskleri geniş teminatlar ile güvence altına alınmaktadır.

Sigortalının ticari faaliyeti sebebiyle bir sözleşmeye bağlı olarak sorumlu olduğu ve adresleri poliçe üzerinde belirtilen kapalı alana sahip depo sınırları içerisinde üçüncü sahıslara ait emtiaların yükleme, boşaltma, istifleme, yer değiştirme faaliyetleri başta olmak üzere karşılaşabileceği riskler için koruma sağlayan poliçe türüdür. Sigortalıya yüklenebilecek yasal sorumluluklar çerçevesinde emtia da oluşabilecek fiziki hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek maddi ve/veya bedeni zararlar poliçe üzerinde belirtilen özel şart, kloz ve limitler ile teminat altına alınmaktadır.

Sigortalı ile Sigortacının fiyat, teminat limiti, şart ve süre kapsamında mutabık kalarak gerçekleştirilecek olan tüm sevkiyatların teminat altına alındığı bir sigorta türüdür. Poliçe, işin özelliklerine göre depo primli ya da sefer esaslı olarak düzenlenebilir ve süresi genellikle bir yıldır. Abonman yapısı ile yıllık sigorta bedeli dikkate alındığından ve dolayısıyla daha büyük bir sevkiyat bedeli ortaya çıktığından tek seferlik düzenlenen emtea nakliyat poliçelerine kıyasla fiyat avantajı yakalanabilmektedir.

Tekne ve Makine Sigortaları ile ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan her türlü deniz aracının (tanker, kuru yük gemisi, dökme yük gemisi, deniz otobüsü, römorkör, yüzer vinç, yüzer havuz vb.) denizde karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence sağlanır.

P&I Sigortası (Koruma ve Tazmin) Tekne / Gemi sahiplerinin 3.şahıslara, çevreye, personeline karşı ve taşıdığı yük var ise yükle ilgili sorumluluklarını karşılayan bir sigorta türüdür.

Tekne İnşaa Sigortaları  ile yeni inşa edilen veya kapsamlı tadilat gören teknelerin bu işlemler sırasında karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence sağlanır.

Yatın gövdesi ile birlikte limanda, tersanede, marinada, kızakta veya kayıkhanede veya çekilmesi, taşınması ve denize indirilmesi dahil  donanım ve ekipmanlarının karşılaşabilecekleri risk ve kayıplara karşı güvence sağlanır.

Terminal Operatör Sorumluluk Sigortası, liman işletme faaliyetleriyle alakalı olarak, limanda bulunan kargo, deniz taşıtları, ekipman ve 3. şahıs mallarında yanaşma, yükleme, boşaltma sırasında oluşabilecek zararlar ve limanda bulunan deniz taşıtları sebebiyle 3. şahıslar veya mallarında oluşabilecek zarar ve bu zararlarla ilgili dava masrafları teminat altına alınır.

Su Araçları Sorumluluk Sigortaları deniz araçları donatan ve sahiplerinin 3.şahıslara karşı, çevreye karşı, kendi personeline ve taşıdığı yüke karşı sorumluluklarını karşılamaktadır.

GLOBAL NETWORKÜMÜZ