Havacılık branşında sigorta konularını, uçak, helikopter vb. hava taşıtlarına gelebilecek maddi / bedeni zararların yanısıra, hangarda bakım, onarım hizmeti veren firmalar için müşterilerine karşı oluşabilecek sorumluluk ve havalimanında meydana gelebilecek hasarlar sonucunda doğabilecek sorumluluğa karşı yapılan sigortalar oluşturur.

Hava araçları için yapılan sigortaları dört ana başlıkta özetleyebiliriz,

  • Hava aracının gövdesinde oluşabilecek olan zararlar için Gövde Sigortası
  • Gövde Harp Sigortası
  • Uçağın ani ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen hasarlar sebebi ile üçüncü şahıslara karşı verebileceği maddi ve manevi zararlardan dolayı doğabilecek sorumluluklarına karşı Uçak Sorumluluk Sigortası
  • Uçağın kaza geçirmesi durumunda içindeki yolcu ve mürettebatın ölümü ya da yaralanması durumunda teminat sağlayan Ferdi Kaza Sigortası.