• Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk
  • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk
  • Özel Güvenlik Mali Sorumluluk
  • Hekim Mesleki Sorumluluk ( Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Sorumluluk)
  • Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
  • Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk
  • Motorlu Araçlar ile İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar Mali Sorumluluk
  • Karayolları Zorunlu Sorumluluk (Trafik)