Ürünler & Hizmetler

İntegra bünyesinde sunduğumuz tüm ürünlerimizi ve hizmetlerimizi inceleyebilirsiniz.

Sağlık Sigortaları
Hayat Sigortası
Sorumluluk Sigortaları
Araç Sigortaları
Sabit Kıymet Sigortaları
Gelir Kaybı Sigortaları
Mesleki Mesuliyet Sigortası
Yönetici Sorumluluk
Risk Mühendisliği
Reasürans
Hasar Danışmanlığı
Alacak Sigortası
Klinik Araştırma
Nakliyat Sigortası
Gecikmeye Bağlı Kar Kaybı Sigortaları
Bireysel Sigortalar
Taşıma İşleri Komisyoncusu Sorumluluk Sigortası
Depo İşletmeciliği Sorumluluk Sigortası
Stevedore Sorumluluk Sigortası
Liman ve Terminal İşleticisi Sorumluluk Sigortası
Gümrük Müşaviri Sorumluluk Sigortası
Karayolu Taşımacısı Sorumluluk Sigortası
Lojistik Hizmet Sağlayıcısı Sorumluluk Sigortası
İnşaat-Montaj Sigortaları
Çevre Kirliliği Sigortaları
Zorunlu Sigortalar
Ferdi Kaza
Enerji Sigortaları
Banka Sigorta Danışmanlığı